Bán hàng theo cách nào cũng cần phải có nghệ thuật thuyết phục

Tham khảo các khoá học liên quan đến nghệ thuật thuyết phục hoặc kinh doanh, khởi nghiệp của Tiến Sĩ Lê Thẩm Dương để phát triển hiệu suất công việc lên 200%.

(Chỉ áp dụng cho học viên Edumall đăng ký tại trang blog)

*
*
*
*
*