2017 được coi là năm thành công của kinh tế Việt Nam với nhiều kỷ lục ở cả tăng trưởng GDP, xuất khẩu, thu ngân sách, thu hút đầu tư…

 

 *Nguồn: Zing News
The form you are trying to view has been unpublished.