Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2017

74

2017 được coi là năm thành công của kinh tế Việt Nam với nhiều kỷ lục ở cả tăng trưởng GDP, xuất khẩu, thu ngân sách, thu hút đầu tư…

 

 *Nguồn: Zing News