Năm tài chính 2016 Tập đoàn Công nghệ CMC đặt mục tiêu doanh thu hơn 4.100 tỷ đồng

(đăng tải nguyên văn)

Đây chính là chỉ tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua vào chiều hôm nay 29/6/2016. Đại hội được tổ chức tại phòng Hội thảo tầng 17, tòa nhà CMC, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội với sự tham gia của 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 57.670.086 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,06% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trước khi vào các nội dung chính, toàn thể Đại hội đồng Cổ đông đã dành 1 phút mặc niệm cố Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hà Thế Minh mới qua đời ngày 19/6/2016 do trọng bệnh.

Theo quy định, Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động sau khi bế mạc đại hội, do đó, mở đầu chương trình nghị sự, đại hội đã tiến hành thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) & Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 – 2021 lần lượt là 9 và 4 thành viên. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu để bầu ra các thành viên HĐQT & BKS.

tap-doan-cong-nghe-cmc1Đại hội đã nghe Ban điều hành Công ty trình bày các báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016, báo cáo kiểm toán 2015 và phương án phân phối lợi nhuận 2015. Theo đó, tiếp nối đà phát triển của năm 2014, năm tài chính 2015 tiếp tục là năm hoàn thành vượt mức so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đầu năm với những chỉ số cơ bản:

          Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 4.018 tỷ, tăng 16% so với năm trước và đạt 119% kế hoạch.

          Doanh thu thuần hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 3.693 tỷ, vượt 19% so với kế hoạch, tăng 13% so với năm 2014

          Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 160 tỷ; tăng trưởng 24% so với năm trước và đạt 104% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 108 tỷ, đạt 98% kế hoạch năm.

          Kết thúc năm tài chính 2015, Tập đoàn Công nghệ CMC đã chính thức hết lỗ lũy kế và có lợi nhuận dương để chia cổ tức cho các cổ đông với mức cổ tức 8%.

 Các lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn đều có tốc độ tăng trưởng cao. Về doanh thu, Lĩnh vực Phần mềm tăng 46% so với cùng kỳ năm trước và đạt 115% so với kế hoạch. Lĩnh vực Tích hợp Hệ thống đạt 1.521 tỷ tăng trưởng 25% và hoàn thành 110% kế hoạch năm. Lĩnh vực Viễn thông đạt hơn 992 tỷ, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm trước và đạt 105% kế hoạch. Lĩnh vực Sản xuất và Phân phối đạt 1.217 tỷ hoàn thành 156% kế hoạch.

Với những thành quả đã đạt được, Tập đoàn Công nghệ CMC vững tin đề ra kế hoạch, chiến lược phát triển trong năm 2016, đó là: Tiếp tục chiến lược đầu tư và phát triển tăng thị phần ở các thị trường trọng điểm với ba lĩnh vực chủ chốt là Tích hợp, Phần mềm và Viễn thông, duy trì và tìm kiếm cơ hội mới cho lĩnh vực Phân phối lắp ráp.  Cụ thể, năm 2016, Tập đoàn Công nghệ CMC đặt ra các chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 4.167 tỷ, doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.800 tỷ, lợi nhuận trước thuế trên báo cáo hợp nhất đạt 179,77 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 115,25 tỷ và dự kiến mức cổ tức năm 2016 là 10%.

Tiếp đó, đại diện HĐQT và BKS đã trình bày các báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hành động năm 2016 của HĐQT và BKS. Đại hội cũng đã nghe trình bày các tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, sửa đổi nội dung điều lệ công ty, bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Chính làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng Cổ đông. Kết quả như sau:

       –   Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021): ông Nguyễn Trung Chính, ông Hoàng Ngọc Hùng, ông Nguyễn Minh Đức, ông Đào Mạnh Kháng, ông Trương Tuấn Lâm, bà Nguyễn Tường Vy, ông Tạ Hoàng Linh, ông Nguyễn Kim Cương, ông Nguyễn Phước Hải

        –  Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021): Ông Nguyễn Đức Khương, bà Vũ Thị Phương Thanh, ông Trương Thanh Phúc, ông Nguyễn Thành Nam.

         – Toàn bộ các báo cáo và tờ trình trình bày tại đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ nhất trí cao 99,94%.

Tại đại hội, các thành viên HĐQT đã nhóm họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Trung Chính làm Chủ tịch HĐQT công ty. Theo điều lệ công ty, Đại hội cũng thông qua việc ông Nguyễn Trung Chính – Tổng Giám đốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Công nghệ CMC đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào 18h00 cùng ngày.

Theo vnreview.vn.

 

The form you are trying to view has been unpublished.