Tiện ích mở rộng này từ Chrome sẽ giúp bạn tạo ra các kiểu layer và xuất chúng ra dưới dạng file CSS.

autoprefixer-75718a9b

Tiện ích này thực sự hữu ích, nó cho phép bạn tạo ra những thiết kế rồi xuất chúng dưới dạng file CSS để sử dụng trên trang web của bạn. Nó hỗ trợ các layer và tập hợp rất nhiều công cụ quen thuộc từ công cụ chỉnh sửa ảnh thông thường của bạn.

Tải và cài đặt CSS Shack tại đây

6 Khóa học đang được dân IT truy lùng tại Edumall

The form you are trying to view has been unpublished.