Tags Adobe photoshop

Tag: Adobe photoshop

Tìm hiểu các lệnh điều hướng trên thanh Menu Adobe Photoshop

1. Thanh Menu Đây là nơi bạn sẽ truy cập các lệnh khác nhau để sử dụng trong Photoshop. Ví dụ, từ menu File, bạn có...
Tuần lễ vàng - Ngập tràn ưu đãi
Skip to toolbar