thất bại để tiến xa hơn

Facebook Comments
thất bại để tiến xa hơn
dám thất bại để thành công