The user to be used to read the date information and the large painting in the whole experience of the information, the pages provide the information in the image performance through the online online to edit the more user . External content quality, image pictures is an reason to keep footer view and shared more.

Keywords on the image of the post, the online of the online online the start of the first use of the publication for the pattern like the direct online on the first image and comparison with regular advertisements. Kết quả là what is very suitable like the whole experience of the following new transaction which does not any any hà hà. Quảng cáo trong hình ảnh Quảng cáo gốc đạt mức độ xem (khả năng xem) bởi người dùng hơn 77%, do đó, với trung bình của trường.

Ảnh: ADBRO Nền tảng AI Tech.

Bằng cách quảng cáo qua hình ảnh thay vì từ khóa và xuất hiện đồng điệu quảng cáo với bài viết nội dung mà người dùng đọc ngay trên đầu hình ảnh, người đọc có thể nhìn thấy quảng cáo cao hơn so với thông thường . Trải nghiệm quảng cáo với new format has been deprecated a positive over the other locations.

One example sample for the motorcycle model will be running on the messages that the image link to nam / đàn ông / xe / xe máy / thể thao / công nghệ / điện tử / tin học:

Ảnh: ADBRO Nền tảng AI Tech.

Đi cùng với xu hướng phát triển, Nền tảng công nghệ quảng cáo AI của ADBRO là một vị trí đơn tại Việt Nam áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với công nghệ Computer Vision và hệ thống đọc hiểu tự động (Learning Machine) giải pháp quảng cáo tự nhiên Quảng cáo trong hình ảnh gốc, hoàn toàn khác biệt trên nền tảng quảng cáo là quảng cáo theo hình ảnh chính xác trên 90% nhờ vào các yếu tố trong ảnh được gọi bằng thuật ngữ: tag – hình ảnh.

Connection to the proxy nhân tạo creation Intelligence & Advertising online

When prompt to AI Computer Vision, mọi người sẽ thắc mắc về công nghệ này có khả năng như thế nào và ADBRO áp dụng cho quảng cáo gốc trong quảng cáo hình ảnh gốc sao?

Công nghệ Computer Vision – Đọc và hiểu tất cả nội dung của hình ảnh và video thông qua hình ảnh thẻ mà không cần thông qua bất kỳ từ khóa nào. Ảnh: ADBRO Nền tảng AI Tech.

ADBRO apply for Computer Vision for reading and understand the contents of the image and the video online without any information from any  key ; can be used because using regular to search the percentage of the images of the business related business, this this feature can be automatically parsing, defined and matching the advertising transaction matching with user through image pictures that they are looking with text format and define.

Currently ADBRO running the many transaction for the rows labels in and outside with 3 format format:

  • A1: biểu ngữ format no video
  • A2: banner format with video with small size (thumbnail)
  • A3: banner format with video with large size (co drag by size of image)

Ảnh: ADBRO Nền tảng AI Tech.

5 points out of the ADBRO can be the tranh at the other units that are currently extract the war advertis of the labels labels:

  1. Large list of list of a list of credit list are an tâm nhất Việt Nam: tuoitre.vn, thanhnien.vn, vietnamnet.vn, yan.vn, saostar.vn, techz.vn, yeutretho.vn, emdep.vn, baodatviet .vn,…
  2. The current quảng cáo output frequency, the way 8 hours will be displayed again of a times on the device used to be most most now: laptop, desktop, smart phone
  3. Thumbnail ratio to the commodity and interactive (CTR) gain out to so with another unit number 0,35% – 0,55%
  4. Display ads only with 77% users. External quảng cáo protect up traffic in the contents (Brand Safety)
  5. The advertising patterns through the traffic image through the key of image key (key visual) and the banner quảng cáo will be automatically manuallyize by the image size (banner responsive) in the message (height height 1 / 5 so with geometry)

Source: Moat và Millward Brown

>>> Đừng bao giờ ném tiền vào Facebook 1 cách vô danh vạ: 
Những điều cần làm và không nên làm trong Quảng cáo Facebook

The form you are trying to view has been unpublished.