Những câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày – Nếu bạn muốn nhanh chóng có thể giao tiếp tiếng Anh thì học những câu giao tiếp thông dụng sẽ là phương pháp tốt nhất vì nó khá đơn giản và dễ nhớ nhưng đòi hỏi phải được áp dụng thực tế trong các hoàn cảnh khác nhau để nhớ lâu hơn. Bắt đầu với 60 câu đơn giản và thông dụng nhé!

 1. Say cheese! Cười lên nào ! (Khi chụp hình)
 2. Be good ! Ngoan nhá! (Nói với trẻ con)
 3. Bottom up! 100% nào! (Khi…đối ẩm)
 4. Me? Not likely! Tao hả? Không đời nào!
 5. Scratch one’s head: Nghĩ muốn nát óc
 6. Take it or leave it! Chịu thì lấy, không chịu thì thôi!
 7. Hell with haggling! Thấy kệ nó!
 8. Mark my words! Nhớ lời tao đó!
 9. Bored to death! Chán chết!
 10. What a relief! Đỡ quá!
 11. Enjoy your meal ! Ăn ngon miệng nhá!
 12. Go to hell ! Đi chết đi! (Đừng có nói câu này nhiều nha!)
 13. It serves you right! Đáng đời mày!
 14. The more, the merrier! Càng đông càng vui (Especially when you’re holding a party)
 15. Beggars can’t be choosers! ăn mày còn đòi xôi gấc
 16. Boys will be boys! Nó chỉ là trẻ con thôi mà!
 17. Good job!= well done! Làm tốt lắm!
 18. Go hell! chết đi, đồ quỷ tha ma bắt (những câu kiểu này nên biết chỉ để biết thôi nhé! đừng lạm dụng)
 19. Just for fun! Cho vui thôi
 20. Try your best! Cố gắng lên (câu này chắc ai cũng biết)
 21. Make some noise! Sôi nổi lên nào!
 22. Congratulations! Chúc mừng !
 23. Rain cats and dogs. Mưa tầmtã
 24. Love me love my dog. Yêu em yêu cả đường đi, ghét em ghét cả tông ty họ hàng
 25. Strike it. Trúng quả
 26. Alway the same. Trước sau như một
 27. Hit it off. Tâm đầu ý hợp
 28. Hit or miss. Được chăng hay chớ
 29. Add fuel to the fire. Thêm dầu vào lửa
 30. To eat well and can dress beautyfully. Ăn trắng mặc trơn
 31. Don’t mention it! = You’re welcome = That’s allright! = Not at all. Không có chi
 32. Just kidding. Chỉ đùa thôi
 33. No, not a bit. Không chẳng có gì
 34. Nothing particular! Không có gì đặc biệt cả
 35. After you. Bạn trước đi
 36. Have I got your word on that? Tôi có nên tin vào lời hứa của anh không?
 37. The same as usual! Giống như mọi khi
 38. Almost! Gần xong rồi
 39. You ‘ll have to step on it Bạn phải đi ngay
 40. I’m in a hurry. Tôi đang bận
 41. What the hell is going on? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
 42. Sorry for bothering! Xin lỗi vì đã làm phiền
 43. Give me a certain time! Cho mình thêm thời gian
 44. Prorincial! Sến
 45. Decourages me much! Làm nản lòng
 46. It’s a kind of once-in-life! Cơ hội ngàn năm có một
 47. Out of sight out of might! Xa mặt cách lòng
 48. The God knows! Chúa mới biết được
 49. Women love throught ears, while men love throught eyes! Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.
 50. Poor you/me/him/her…! tội nghiệp mày/tao/thằng đó/ con đó
 51. Go along with you. Cút đi
 52. Let me see. Để tôi xem đã/ Để tôi suy nghĩ đã
 53. Forget it! (I’ve had enough!)Quên nó đi! (Đủ rồi đấy!)  
 54. Are you having a good time?Bạn đi chơi có vui không?  
 55. Scoot over. Ngồi nhé
 56. Are you in the mood?Bạn đã có hứng chưa? (Bạn cảm thấy thích chưa?)  
 57. What time is your curfew? Mấy giờ bạn phải về? 
 58.  It depends. Chuyện đó còn tùy 
 59.  If it gets boring, I’ll go (home). Nếu chán, tôi sẽ về (nhà)
 60.  It’s up to you. Tùy bạn thôi 

 

 

(Chỉ áp dụng cho học viên Edumall đăng ký tại trang blog)

*
*
*
*
*