Trước đây, các phụ thuộc luôn được xác định trên vị trí gốc, với các nhiệm vụ cân bằng giữa gia đình và công việc, hoặc có thể tiếp theo trong cùng trạng thái và trạng thái. Đây là một tiếp thị hiện có, bởi ngày của ngày của ngày hiện tại và mong muốn tươi mới. Bài đăng này có một tiếp thị mới trong tiếp thị cho Nữ, khác với phương tiện tiếp theo.

Summary Summary:

  • Trong nhiều hơn, nữ chia thành 3 phân đoạn: trước khi đặt gia đình, đặt gia đình và sau khi ly hôn. Trong khi tất cả ba phân vùng này, phái phái phải luôn luôn được dưới đây.
  • Role of the game of the date today does not be only be used in the products that the text transport: previous, the ‘female’ value cannot be leading conductable, that is support; nhưng là một thực tế là một món quà hiện tại của dòng điện có nhiều quyền và ghi đè của cộng đồng.
  • Nếu thương hiệu muốn tiếp thị cho nữ, nên bắt đầu với việc không làm không thể lập quỹ và lần đầu tiên mang vị trí lãnh đạo.
  • Quyền của phụ nữ không phải là hướng hoặc thương hiệu. Sự thật là cả hai ngang nhau và không cần bất kỳ bất kỳ bất kỳ hiệu ứng hoán đổi cho họ.
  • Rõ ràng ràng buộc, vai trò thay vì đồng đẳng có thể là một sự hài hước, cũng có thể mạnh mẽ như một anh hùng, cũng có thể là một minh minh. Các trò chơi của phụ đề trong cộng đồng và văn bản là lớn hơn để vượt qua nó.

The marketing market has been understanded on the subtitles of the female? Ảnh:  Prakasit Khuansuwan / 123RF .

Trong khoảng

Theo số liệu từ tập đoàn Ernst & Young, phái nữ là “chỉ thị lĩnh vực mới” lớn nhất trên thế giới, với mức thu nhập đầy đủ dự kiến ​​từ 5 nghìn tỷ USD, tăng 18 nghìn tỷ USD trước năm 2018. Để dễ dàng, con số này tương đương với kích thước gấp đôi so với GDP cuối cùng của Trung Quốc và Ấn Độ. Cái gọi là ‘trường trường mới’ có lẽ có lẽ không được chỉ định khi mô tả lớn về độ dài kinh doanh của số lượng dân số thứ hai, nhưng đó là một số thực. Nữ hoàng quản lý hơn phần và 60% tài sản ở Mỹ. Thế giới không nên quá xa lạ khi có tới 76% phụ nữ trên hầu hết người dùng là thời điểm thích hợp để làm… những người phụ nữ. Nhưng chỉ có 9% phụ nữ có thể nhìn thấy các nhà tiếp thị để mở rộng chúng một cách (1) .Người dùng ta không hiểu cách quạt hút như khách hàng (2) . Điều gì là không chính xác, để thay đổi những gì?

Việc đầu tiên: Hãy đi phụ đề trên nữ như là một “một bà mẹ bận rộn bận rộn nhà”

In the last year, has many studies and the partition of the female fields, as a split to split to 3 segment: before setting the family, set the family and after when anna or 66 type mom mom different (3) . The research for always trying to draw a painting over a different but they have a common common: the rating female information through parent parent, the dependencies of task as parent, the path usage using a technical universal marketing variable for description of the subtitles as “bà mẹ bận rộn nhà”. Nghĩ xem, bao nhiêu lần bạn định nghĩa phái mạnh mẽ by their their their gen? Clear bound, number of countable on finger finger, while over than 16% of my own is “boss layout” (4). Để chỉ ra sự hiểu biết sâu sắc về “bà mẹ bận rộn nhà”, hãy xem xét ví dụ sau: Hillary Clinton đã là bà ngoại, nhưng điều đó có nghĩa là bà ta đã ngừng làm công việc quyền không? Portable is not. Michelle Obama là một “bà mẹ bận rộn trong nhà”, nhưng điều đó không ngăn cản sự ảnh hưởng của bà đến người Mỹ.

Phái nữ là “thị trường mới nổi” lớn nhất trên thế giới, với ước lượng nhập toàn cầu tăng từ 5 nghìn tỷ USD lên 18 nghìn tỷ USD trước năm 2018.

Add more, many data found that that, 90% momes at Trung Quốc work on time, and in Anh is more 70%, as parent is not a top top of the female, they have both career. When we query the ladies on the global priority in the their life, what received, most reply to be not a parent parent. An half for that fun like a priority first one, next is a strong strength (5) , and the special specific here is the following the relationship point of the body . By each parent dependably is a private reserved.

With the voice, the subtitles will be specified through the parent eye ignored that is many the subtitles on the world is denied from the names of the parent parent the current time files is “wife chồng son” or “độc thân”. An half subtitles are problem in Anh and My returned the duplicated of your child or the selected theme. Before that for the following reference references does not associated, you need to know the body sub body be see the member of the campaign of Hoa Kỳ (6) .

Next, please forget out the following friends for that you got an passes

In the program of the JWT mang tên Nữ bộ lạc của JWT, one in the quan sát quan sát là multisation in the life of the female and the photo of the referenced to the photo of the manga. Research for a one floating tắc to be know for more about the following female:

  1. The operality is not a depth of the stage in the live.
  2. The parent parent is not defined a woman (if which must exist).
  3. Need to determine the value of the cluster from “nam giới” và “nữ giới”.
  4. Phái nữ không chỉ là người dùng mà còn là nhà sáng tạo theo cách riêng của mình.

The operality is not a depth of the stage of the life

You can see one of women and easy easily be being sheed in the phase in the life: the 20 tuổi – poison body, waiting to; 30 age to up – set your home and has con, hơn 50 tuổi – mệt mỏi với việc về hưu và già. Show this, what that the certificate that are the number of the ladies size on the 35 of old age with the many more than of the 35 age (7) , out of the sub of the number of the age to be 40.

The game of the subtitles in the community and text is larger to over it. Ảnh:  Wang Tom / 123RF .

With group 50 age, a valid with a valid group, this group is same as the same kids 20 tuổi về tình trạng độc thân và đang hòan tòan, nhưng khác biệt theo thời gian, this subtitles is available account relocation account. A example of this group of this age is age age ‘hồi xuân’, same as group group 20, they are like the relationship of the relationship sex. My Research of the results of the 60% the subtitles on 60 of the old age will be wait only that will be maintain the current activity and the wholeness of the age of the age age 60-70 is satisfied with the group 30-40 tuổi (8) . Now, one time of home time, a online information or a health health health will be successful if if the comment of the groups of the women sub.

The subtitles is not specified by the angel of parent

We have been have been have been have a time of a child, the subtitles will be separated of the career and only take a few hours in the week, when the children are going to learn. This thing is true for a people but in this time, we can see the accuracy of the combination of the angel of the job as Christine Lagarde, Michelle Obama hay Michelle Bachelet. The factive is already have a study (9)  specify the gold certificate after the new concept is not specified and most the parent parent children will be first mệt mỏi – but may not be better than a job parent can be getting a comment and the skill luận. In this research, 79% the same lady that that that have that help this functions is active effect (10) .

Only 9% sub women can see the marketer to follow them one way. User ta was not understand about the drafters like as a customer.

Chúng ta cũng thấy rằng phụ nữ thường bắt đầu công việc kinh doanh ở độ tuổi 50 trở lên, với sự phát triển của các “Boompreneur” (nữ giới bùng nổ trẻ em), the subtitles are the social activities hội, những người tiên phong, the developer and minh họa. Unexpected random when have 74% subtitles on any never never never be used is override time than this time to make a woman (11). And also note that that they don’t said “make a mother” that says “make a woman”. Do đó, please wait the do you like, should be also be like the subtitles with the parent role? For the products of care of kids, you can be used to be written to the main care for the baby? This action does not only for the following that that that that that is an existing in the current community that is an to use the normalization of the names of the parent layout in the cooking dạy con cái. It can help a parent parent’s date. Do đó, brand only does not only take the fairing, which is better for the social hội.

In research, we also also surveillance the image of the TV on the TV: 58% women for the screen patterns on the TV screen was sentired for their become, override or guess more ( 12) . Quảng cáo is not only “push” product, but it can be probably in the text, free as we think the serious about the given screen TV.

You must determine the values ​​’nam giới’ and ‘female’

Some in the popular identifier for the subtitles that are not become to the best leader that because the female is too “female tính”, and that that that is a weak elements, a heavy weight must be over. Go to the text, we know that the subtitles that is a goodworking but not a good director leader (14), a section is missing the same ladies pattern but also because the people are see the female female mounted with the potising value or mother value, which is not a character of a leader. But an nghiên cứu recently was completely changing suy nghĩ this: nghiên cứu toàn cầu về than 16.000 nhà lãnh đạo have tiết lộ that of nữ lãnh đạo luôn nổi bật than out of the value “nu tinh” like hợp tác and đội building, also well also well as the floating values ​​with the leading leading names, such as the theme, new ren, primary and always to the result. Kết quả was discarded some more about the management of the female. When see the results of your users in the images for images like the technical and the CNTT, the subtitles will be override. Do vậy, please think about the patterns when input text, how to transfer the role of the nam giới and the female in your transfer. In the advertising of the bike, may be we see more than one, that the current the United States is only in the Vietnam(16) . And we got more many subtitles in the role of the Leadership?

One in the popular identifier for the subtitles that cannot be become to the best leader that because the female are too “female tính”. Ảnh:  Cathy Yeulet / 123RF .

The subtitles is not only, which is the user creation by their own

Cannot see only the subtitles is the user. You are like shopping, but also also also dồi dào ý tưởng sáng tạo. Ở Ấn Độ, sub 8 in the top 10 bank order, check more of 40% ấn phẩm ( Ấn Độ ) ; Rủi ro bảo hiểm tự do (quỹ phòng hộ) làm cho việc quản lý nữ giới có khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn so với tiền bạc do người quản lý nam giới (18) ; and companies are an additional in which are override (19). Do đó, the first head in the idea of ​​the direct direct to the ladies are the prompt that the customer customer or people to determine the weight that also be an women. Mr. Brad Jakeman của PepsiCo chia sẻ rằng: “With vai trò là một khách hàng, tôi thấy mệt mỏi trong các đại hội cuộc họp với một nhóm toàn cầu về cách để đạt được 85% doanh nghiệp từ phái nữ”.

Problem to set out: if you want to the marketing to the female, that are very need to have the current subtitles. Bao nhiêu lần client and agency invalid in this point? Các cơn bão não buổi chiều mà toàn thể thảo luận về các vấn đề của nữ giới sẽ không thể mang lại sự đa dạng về ý tưởng, đừng nói đến hiểu thấu toàn bộ các vấn đề của nữ giới.

Vậy, làm thế nào để tiếp thị phụ nữ?

If the brand like to the marketing to the female, you should start with the user and transfer more for the female. When it, we need to need the research or the tutorial on the support of the female like the war of the same.

Các cơn bão não buổi chiều mà toàn thể thảo luận về các vấn đề của nữ giới sẽ không thể mang lại sự đa dạng về ý tưởng, đừng nói đến hiểu thấu toàn bộ các vấn đề của nữ giới.

Thứ hai, think about the female like a personal, a general general people, no most be think by the whole feature. The invoked phái là “người tiêu dùng”. And also do not see any permissions or a brand. Đó là một cách thể hiện pese, which is not need a trade to be trao quyền for their. All all the nam that are limit, the same ladies are also possible.

Thứ ba, suy nghĩ về khả năng của một công việc, thay vì trẻ em. Từ suy nghĩ chiều cao cao đến giấc mơ, hy vọng và ambra – ra khỏi bếp của giới hạn bếp – thông qua định dạng đơn giản trong việc tạo ra các cô gái, nữ có thể hài hước hài hước có thể là một anh hùng, cũng có thể là minh minh. Phụ nữ đóng vai trò lớn trong xã hội và văn bản, bởi vì họ muốn thấy ánh sáng này trong quảng cáo, sản phẩm và thông tin giao thông.

Nguồn:  Rachel Pashley / WARC

>>> Detailed through the business online :
Hướng dẫn bán hàng trên Lazada

The form you are trying to view has been unpublished.