Có hàng trăm khóa học liên quan đến lĩnh vực thiết kế, cùng với hàng nghìn học viên đã tham gia. Họ nói gì về Edumall?

phan-hong-nhat

nguyen-trung-kientrinh-van-anh

nguyen-trong-tai nguyen-hieu le-thi-phuong-lan

 

Ngày nay muốn tiếp cận lĩnh vực sáng tạo có rất nhiều cách. Nhiều người lấy đó làm đam mê biến nó thành công việc. Nhiều người thì chỉ vì sở thích mà chỉ chạm lề, làm theo bản năng. Chính vì thế để tất cả mọi người đều có cơ hội tiếp cận công việc liên quan đến thiết kế sáng tạo một cách tổng quan hơn. Edumall đã nhanh chóng đẩy mạnh các khóa học liên quan như cách học Photoshop, chụp ảnh chuyên nghiệp, làm Motion Graphic với After Effects, dựng kỹ xảo….

The form you are trying to view has been unpublished.