“Could you introduce yourself?” là câu hỏi mà 90% các nhà tuyển dụng sử dụng làm câu mở đầu trong buổi phỏng vấn. Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng làm sao để trả lời một cách ấn tượng thì chẳng dễ dàng gì. 

Hôm nay Edumall sẽ giới thiệu cho bạn một công thức vô cùng hiệu quả mang tên: Hiện tại – Quá khứ – Tương lai (Present – Past – Future) được chia sẻ bởi tác giả Kathryn Minshew trên trang The Muse. Cụ thể như sau:

1, Hiện tại

– I am a recent graduate student at National Economics University. My major is Business Administration. I have spent three years improving my skill in Marketing

=> Tôi là sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tôi đã dành 3 năm phát triển kỹ năng Marketing.

– I am a final year student at University of Commerce.  My major is Accounting. I have spent four years improving my skill in Accounting.

=> Tôi là sinh viên năm cuối trường Đại học Thương Mại, chuyên ngành kế toán. Tôi đã dành 4 năm để học hỏi và cải thiện kỹ năng trong lĩnh vực kế toán.

2, Quá khứ

– Last summer, I participated in an internship at a Marketing agency, and it taught me analytics, social media skills. This internship fits well with this Marketing position because I had an experience to work in an professional environment, as well as had basic knowledge about Marketing.

=> Hè năm ngoái, tôi đã tham gia thực tập tại một công ty Marketing, công việc này đã giúp tôi nâng cao kỹ năng phân tích và truyền thông xã hội. Kỳ thực tập này đã tạo điều kiện cho tôi làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, từ đó học hỏi kiến thức cơ bản và kinh nghiệm về Marketing.

– Last summer, I participated in a Green Summer Volunteer Campaign at my university, and it taught me teamwork skill.

=> Hè năm ngoái, tôi đã tham gia chiến dịch mùa hè xanh trại trường đại học, hoạt động này đã mang lại cho tôi kỹ năng làm việc nhóm. 

3, Tương lai

– I’m interested in ABC because I can demonstrate my skills in Teamwork, Soft Skills I am excellent at and I can contribute these strength to your projects.

=> Tôi rất quan tâm đến công ty ABC vì đây là nơi tôi có thể thể hiện được những kỹ năng mà tôi cảm thấy mình làm rất tốt như làm việc nhóm, kỹ năng mềm…và tôi có thể đóng góp những thế mạnh này cho dự án này.

– I’m interested in Real Education because I can demonstrate my skill in web designing and I can con tribute this strength to your website – blog.edumall.vn.

=> Tôi rất hứng thú với công ty Real Education vì tôi có thể thể hiện được kỹ năng thiết kế trang web của mình và tôi có thể đóng góp thế mạnh này cho trang web blog.edumall.vn.

Trên đây là những ví dụ về chủ đề giới thiệu bản thân để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng dành cho người mới ra trường, chưa có kinh nghiệm. Hãy lưu lại bài học và áp dụng trong cuộc sống nhé!

The form you are trying to view has been unpublished.