Trở thành nhà quản lý là mục đích thăng tiến của rất nhiều người và cũng được coi là một mốc quan trọng trên con đường sự nghiệp. Nhưng quản lý là một công việc đặc biệt khó, và trở thành người quản lý giỏi lại càng khó.

Trong một doanh nghiệp có ba vai trò quan trọng mà chủ doanh nghiệp phải đảm nhiệm: Chủ doanh nghiệp, Nhà quản lý và Nhà chuyên môn. Trong ba vai trò này, Nhà quản lý có đặc thù là trung gian giữa Chủ doanh nghiệp và nhà chuyên môn, điều này khiến Nhà quản lý dễ rơi vào nhiều cái “bẫy” hơn cả.

Những cái “bẫy” Nhà quản lý hay mắc phải là: đồng nhất tầm nhìn, mục tiêu của Chủ doanh nghiệp với tầm nhìn, mục tiêu của chính mình hoặc coi nhiệm vụ của mình là thực thi tầm nhìn, mục tiêu của chính mình hoặc coi nhiệm vụ của mình là thực thi tầm nhìn, mục tiêu của Chủ doanh nghiệp, sa lầy vào công việc chuyên môn; đặt nhầm trọng tâm quản lý vào con người thay vì các hệ thống, quy trình; nhận thức không đúng về các chiến lược mà Nhà quản lý cần xây dựng… Vậy, làm thế nào để khắc phục những ngộ nhận về quản lý đó và trở thành Nhà quản lý xuất sắc? 

Michale E. Gerber đã làm thay đổi cuộc sống của hàng trăm nghìn các nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ. Từ kinh nghiệm làm việc với hơn 15.000 các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tập đoàn lớn, tác giả đã khám phá ra tại sao nhiều nhà quản lý lại làm việc không hiệu quả và họ cần phải làm gì để khắc phục.

E-Myth: Trở thành nhà quản lý hiệu quả vạch ra con đường không chỉ làm tăng năng suất nhất thời mà còn hướng tới sự phát triển bền vững và lâu dài. Cuốn sách giúp các nhà quản lý hiểu được sự khác biệt rõ rệt có thể được tạo ra trong bất kỳ một doanh nghiệp nào thông qua việc sử dụng một hệ thống quản lý hiệu quả, từ đó từng bước đưa ra những hướng dẫn cụ thể để phát triển hệ thống này, trong đó nhấn mạnh việc tạo động lực và mang lại lợi ích trước hết cho chính các nhân viên.

Edumall xin trân trọng gửi bạn cuốn Ebook Để Trở Thành Nhà Quản Lý Hiệu Quả.

Link Ebook: Download 

The form you are trying to view has been unpublished.