Đào tạo trực tuyến TaxOnline là từ khóa đạt đến hơn 100.000 kết quả tìm kiếm trên Google. Vậy TaxOnline là gì?dao-tao-truc-tuyen-taxonline1

TaxOnline là cách đơn giản & đầy đủ nhất để thực hiện nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp và cá nhân. TaxOnline có đầy đủ mọi loại thuế, tự động cập nhật chính sách mới nhất, nộp tiền thuế trực tuyến… Ngoài ra TaxOnline còn giúp giao dịch điện tử nhiều thủ tục hành chính thuế trực tuyến, hướng đến giao dịch điện tử toàn diện với Cơ quan Thuế.

Kê khai thuế qua mạng là việc doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế tại website www.kekhaithue.gdt.gov.vn của tổng cục thuế thay vì phải đến các chi cục thuế để nộp các tờ khai giấy như trước đây.

Kê khai thuế qua mạng là hình thức giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, một trong những hình thức giao dịch được pháp luật về thuế quy định, đây là hình thức giao dịch văn minh, hiện đại…

Kê khai thuế tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong việc kê khai thuế hàng tháng, quý, năm. DN có thể chủ động việc kê khai thuế không phụ thuộc vào giờ hành chính, không phụ thuộc vào cán bộ thuế, không phải chờ đợi khi nộp tờ khai ở các Chi cục thuế. Doanh nghiệp không cần phải lưu trữ chứng từ (đã được lưu tại website Tổng cục thuế)… có thể ký nộp chứng từ mọi lúc mọi nơi…

Tính pháp lý của chữ ký số.

Việt Nam đã có Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005; Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Theo đó, khi tiến hành giao dịch điện tử trong hoạt động công cộng, người sử dụng là cá nhân, cơ quan, tổ chức phải sử dụng chữ ký số công cộng do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp.

Để thực hiện các giao dịch điện tử như nộp hồ sơ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử…, tổ chức – cá nhân phải có chữ ký số. Vậy chữ ký số là gì ? Chữ ký số là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản: word, excel, pdf…; hình ảnh; video…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký số được hiểu như con dấu điện tử của doanh nghiệp. Vì vậy, chữ ký số không những chỉ dùng trong việc kê khai thuế, mà người sử dụng còn có thể sử dụng trong tất cả các giao dịch điện tử với mọi tổ chức và cá nhân khác.

Chữ ký số là gì? Để thực hiện các giao dịch điện tử như nộp hồ sơ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử…, tổ chức – cá nhân phải có chữ ký số. Vậy chữ ký số là gì ?Chữ ký số là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản: word, excel, pdf…; hình ảnh; video…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký số được hiểu như con dấu điện tử của doanh nghiệp. Vì vậy, chữ ký số không những chỉ dùng trong việc kê khai thuế, mà người sử dụng còn có thể sử dụng trong tất cả các giao dịch điện tử với mọi tổ chức và cá nhân khác. Tính bảo mật của chữ ký số. Về kỹ thuật công nghệ của chữ ký số là dựa trên hạ tầng mã hóa công khai (PKI), trong đó phần quan trọng nhất là thuật toán mã hóa công khai RSA. Công nghệ này đảm bảo chữ ký số khi được một người dùng nào đó tạo ra là duy nhất, không thể giả mạo được và chỉ có người sở hữu khóa bí mật mới có thể tạo ra được chữ ký số đó.

 

 

(Chỉ áp dụng cho học viên Edumall đăng ký tại trang blog)

*
*
*
*
*