Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Hãy vì 1 thế giới không cần uống thuốc 🙂

1.Children: You spend the first 2 years of their life teaching them to walk and talk. Then you spend the next 16 telling them to sit down and shut-up.

Với lũ trẻ, bạn dạy chúng học đi và nói trong 2 năm đầu đời và mất 16 năm tiếp đó để bắt chúng ngồi xuống và ngừng nói.

2. A successful man is one who makes more money than his wife can spend. A successful woman is one who can find such a man.

Người đàn ông thành công là người có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với số tiền vợ anh ta tiêu. Người phụ nữ thành công là người tìm được người đàn ông như vậy.

3. By all means, marry. If you get a good wife, you’ll become happy; if you get a bad one, you’ll become a philosopher.

Bằng mọi cách, hãy kết hôn đi. Nếu lấy được một người vợ tốt, bạn trở nên hạnh phúc; nếu lấy một người tồi, bạn sẽ trở thành nhà triết học.

maxresdefault-2

4. By the time a man realizes that his father was right, he has a son who thinks he’s wrong.

Đến lúc một người đàn ông nhận ra rằng cha mình đã đúng thì anh ra đã có một đứa con trai đang nghĩ rằng cha mình sai.

5. If evolution really works, how come mothers only have two hands?

Nếu việc tiến hóa là có thật, vì sao những người mẹ mãi chỉ có hai tay?

– Sưu tầm –
🍀 TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH NƠI CÔNG SỞ
Khóa học online trọn đời chỉ với mức giá cực kỳ ưu đãi.
Đăng ký ngay nào các bạn ơi!

The form you are trying to view has been unpublished.