Animation UI

1)

Spring: Một thư viện làm đơn giản hóa các animation trong iOS được viết bằng Swift. [9164 sao trên Github].


2)

Material:  Framework animation được dùng để tạo nên những ứng dụng lung linh [6120 sao trên Github].


3)

RazzleDazzle:  [2291 sao trên Github].


4)

Stellar: Một thư viện chuyển động vật lý tuyệt vời cho Swift  [1881 sao trên Github].


5)

Macaw: Thư viện hình họa vector mạnh mẽ và dễ sử dụng , có hỗ trợ SVG.  [594 sao trên Github].

<Transition UI>

6)

PagingMenuController: Paging view controller với menu tùy biến  [1305 sao trên Github].


7)

PreviewTransition: Thư viện preview dạng gallerry controller.  [1025 sao trên Github].


8)

PinterestSwift: Mô phỏng chuyển động giống như Pinterest  [1007 sao trên Github].


9)

YouTube Transition: Xem video ở góc bên phải giống như ứng dụng Youtube trên iOS, được viết bằng Swift 3.[786 sao trên Github].


[DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CỦA EDUMALL] Rất nhiều khóa học IT đang được ưu đãi. Đăng ký ngay!

10)

Twicket Segmented Control: Tùy biến và thay thế UISegmentedControl mặc định của iOS. [680 sao trên Github].

<Pop up UI>

11)

SCLAlertView-Swift: Alert View Controller đã được tùy biến và chỉnh sửa hiệu ứng đẹp hơn. [3056 sao trên Github].


12)

SwiftMessages: Thư viện hỗ trợ hiển thị tin nhắn thông báo trên iOS. [1356 sao trên Github].


13)

XLActionController: Tùy biến và thêm tính năng cho Action Sheet Controller, viết bằng Swift 3. [1346 sao trên Github].


14)

Popover: Popup dạng bóng bay giống như trên ứng dụng Facebook.  [852 sao trên Github].


15)

Presentr: Tùy biến pop-up ViewController [635 sao trên Github].

<Feed UI>

16)

FoldingCell: Mở rộng khung TableView Cell theo hiệu ứng mở/gấp giấy.[4285 sao trên Github].


17)

ExpandingCollection: Hiển thị nội dung trên View theo hiệu ưng phóng to thu nhỏ [2425 sao trên Github].


18)

DGElasticPullToRefresh: Hiệu ứng pull to refresh đẹp lung linh được viết bằng Swift. [2308 sao trên Github].


19)

Persei: Tùy biến hiệu ứng đẹp tuyệt vời cho UITableView / UICollectionView / UIScrollView [2269 sao trên Github].


20)

IGListKit:  [2443 sao trên Github].

21)

PullToMakeSoup: Thư viện tạo hiệu ứng Pull to refresh rất dế thương [1301 sao trên Github].

Nguồn: Nguyễn Duy Khánh

[DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CỦA EDUMALL] Rất nhiều khóa học IT đang được ưu đãi. Đăng ký ngay!

(Chỉ áp dụng cho học viên Edumall đăng ký tại trang blog)

*
*
*
*
*