Bộ sưu tập 39 thư viện giao diện UI Swift nổi bật nhất

Đây là một bộ sưu tập những thư viện Swift chuyên về xử lý giao diện (User Interface hay còn gọi là UI) được phân thành 12 nhóm tác vụ nhỏ khác nhau như: Animation, Popup, Feed, Onboarding, Color, Image, Graph, Icon, Form, Layout, Message, Search. Mỗi thư viện đều có hình gif minh họa kèm theo, link github được đính kèm ảnh.

69

Animation UI

1)

Spring: Một thư viện làm đơn giản hóa các animation trong iOS được viết bằng Swift. [9164 sao trên Github].


2)

Material:  Framework animation được dùng để tạo nên những ứng dụng lung linh [6120 sao trên Github].


3)

RazzleDazzle:  [2291 sao trên Github].


4)

Stellar: Một thư viện chuyển động vật lý tuyệt vời cho Swift  [1881 sao trên Github].


5)

Macaw: Thư viện hình họa vector mạnh mẽ và dễ sử dụng , có hỗ trợ SVG.  [594 sao trên Github].

<Transition UI>

6)

PagingMenuController: Paging view controller với menu tùy biến  [1305 sao trên Github].


7)

PreviewTransition: Thư viện preview dạng gallerry controller.  [1025 sao trên Github].


8)

PinterestSwift: Mô phỏng chuyển động giống như Pinterest  [1007 sao trên Github].


9)

YouTube Transition: Xem video ở góc bên phải giống như ứng dụng Youtube trên iOS, được viết bằng Swift 3.[786 sao trên Github].


[DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CỦA EDUMALL] Rất nhiều khóa học IT đang được ưu đãi. Đăng ký ngay!

10)

Twicket Segmented Control: Tùy biến và thay thế UISegmentedControl mặc định của iOS. [680 sao trên Github].

<Pop up UI>

11)

SCLAlertView-Swift: Alert View Controller đã được tùy biến và chỉnh sửa hiệu ứng đẹp hơn. [3056 sao trên Github].


12)

SwiftMessages: Thư viện hỗ trợ hiển thị tin nhắn thông báo trên iOS. [1356 sao trên Github].


13)

XLActionController: Tùy biến và thêm tính năng cho Action Sheet Controller, viết bằng Swift 3. [1346 sao trên Github].


14)

Popover: Popup dạng bóng bay giống như trên ứng dụng Facebook.  [852 sao trên Github].


15)

Presentr: Tùy biến pop-up ViewController [635 sao trên Github].

<Feed UI>

16)

FoldingCell: Mở rộng khung TableView Cell theo hiệu ứng mở/gấp giấy.[4285 sao trên Github].


17)

ExpandingCollection: Hiển thị nội dung trên View theo hiệu ưng phóng to thu nhỏ [2425 sao trên Github].


18)

DGElasticPullToRefresh: Hiệu ứng pull to refresh đẹp lung linh được viết bằng Swift. [2308 sao trên Github].


19)

Persei: Tùy biến hiệu ứng đẹp tuyệt vời cho UITableView / UICollectionView / UIScrollView [2269 sao trên Github].


20)

IGListKit:  [2443 sao trên Github].

21)

PullToMakeSoup: Thư viện tạo hiệu ứng Pull to refresh rất dế thương [1301 sao trên Github].

Nguồn: Nguyễn Duy Khánh

[DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CỦA EDUMALL] Rất nhiều khóa học IT đang được ưu đãi. Đăng ký ngay!