6 “bóng hồng” trong đời lập trình viên.

1. Cô gái nhà bên…

14264920_1126475207445856_2862927816159543330_n

2. Cô gái ngôn tình sâu sắc…

14292511_1124654480961262_8311349836959900237_n

3. Mẹ <3

14088401_1107406379352739_8628892842366561576_n

4. Cô gái thắc mắc…

14330097_1127159527377424_1927401246674438326_n

5. Cô gái nhờ vả ( và là lực lượng có số lượng đông đảo nhất)…

13654149_1081166918643352_1867503898042562082_n

6. Cô gái trong ảo tưởng…

13507116_1061262047300506_87299671723782034_nTrích nguồn: techtalk.

6 Khóa học đang được dân IT truy lùng tại Edumall

 

(Chỉ áp dụng cho học viên Edumall đăng ký tại trang blog)

*
*
*
*
*