Những người thuyết trình tốt họ dễ dàng thành công trong mọi lĩnh vực. !

Khóa học kỹ năng mềm
Khóa học kỹ năng mềm

Ngày này trong mọi công việc, ở mọi nơi đâu thì thuyết trình là một công việc bắt buộc phải có không nói đâu xa chính trong mỗi gia đình, các thành viên cũng đều phải là một người thuyết trình tốt để mọi người hiểu nhau gia đình hạnh phúc.

Nếu quan sát tinh tế những người thuyết trính xuất chúng đều có 7 đặc điểm chung sau.

  1. Họ là những người có giọng điệu âm ngữ đi vào lòng người: Từng câu từng đoạn từng nhấn nhá họ đều sự dụng đúng, hơn vậy nhịp điệu tốc độ lúc cân cao lúc cần trầm đều là những điều mà họ làm chủ một cách xuất sắc.
  2. Họ là những người sử dụng ngôn ngữ cơ thể xuất sắc: Tất cả những người thuyết trình giỏi họ không bao giờ đứng bất động để thuyết trình, tất cả bộ phận trên cơ thể từ mắt, chân tay, bước đi, dáng đứng đều là những phi ngôn ngữ biết nói nếu không tin hãy thử quan sát
  3. Họ là những người vô cùng biết lắng nghe: Thuyết trình đâu chỉ là nói và nói.Nếu bạn có thể liệt kê những vấn đề trong mối quan hệ đang làm bạn khó chịu thì hãy xé nó ngay lập tức. Hãy làm nó bốc hơi với những yêu cầu và bạn sẽ đẩy đối tác vào thế phòng thủ. Để khởi sự một cuộc nói chuyện tốt, hãy bắt đầu bằng một câu hỏi hay dù là bạn phải bắt đầu với một câu hỏi chung chung về mối quan hệ của hai bạn và chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe.Hãy lắng nghe để thấu hiểu để từ đó nói đúng hơn hay và tốt hơn
  4. Ngôn ngữ siêu mượt: Họ luôn tìm những ngôn ngữ phù hợp với đối tượng và sao cho dễ hiểu nhất có thể, từng ngôn ngữ từng câu từng câu, hay những câu châm ngôn tâm đắc của họ cũng chính là ngôn ngữ biết bay đánh vào tâm thưc của người nghe.
  5. Linh hoạt trong mọi tình huống: Người thuyết trình giỏi họ linh hoạt với mọi hoàn cảnh, trong buôi thuyết trình nếu có xảy ra bất kỳ một sự cố nào đi chăng nữa họ cũng sẽ xử lý một cách linh hoạt mà có như là không . Kỹ năng thuyết trình nói riêng và các kỹ năng phát triển bản thân nói chung đều vô cùng quan trọng hay trang bị cho bản thân ngay ngày hôm nay tại đây. 

(Chỉ áp dụng cho học viên Edumall đăng ký tại trang blog)

*
*
*
*
*