34 phím tắt vô giá trong excel bạn cần biết

0
57
Stressed Businessman at Desk --- Image by © Simon D. Warren/zefa/Corbis

💝 Phím tắt Undo / Redo:
– Ctrl + Z: Hoàn tác hành động trước đó (nhiều cấp) – Undo.
– Ctrl + Y: Đi tới hành động tiếp đó (nhiều cấp) – Redo.

💝
Làm việc với Clipboard:
– Ctrl + C: Sao chép nội dung của ô được chọn.
– Ctrl + X: Cắt nội dung của ô được chọn.
– Ctrl + V: Dán nội dung từ clipboard vào ô được chọn.
– Ctrl + Alt+ V: Nếu dữ liệu tồn tại trong clipboard: Hiển thị hộp thoại Paste Special.

💝
Các phím tắt chỉnh sửa ô bên trong:
– F2: Chỉnh sửa ô đang chọn với con trỏ chuột đặt ở cuối dòng.
– Alt + Enter: Xuống một dòng mới trong cùng một ô.
– Enter: Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển xuống ô phía dưới.
– Shift + Enter: Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển lên ô phía trên.
– Tab / Shift + Tab: Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển đến ô bên phải / hoặc bên trái.
– Esc: Hủy bỏ việc sửa trong một ô.
– Backspace: Xóa ký tự bên trái của con trỏ văn bản, hoặc xóa các lựa chọn.
– Delete: Xóa ký tự bên phải của con trỏ văn bản, hoặc xóa các lựa chọn.
– Ctrl + Delete: Xóa văn bản đến cuối dòng.
– Ctrl + ; (dấu chấm phẩy): Chèn ngày hiện tại vào ô.
– Ctrl + Shift + : (dấu hai chấm): Chèn thời gian hiện tại.

💝
Chỉnh sửa các ô hoạt động hoặc lựa chọn:
– Ctrl + D: Copy nội dung ở ô bên trên.
– Ctrl + R: Copy ô bên trái.
– Ctrl + “: Copy nội dung ô bên trên và ở trạng thái chỉnh sửa.
– Ctrl + ‘: Copy công thức của ô bên trên và ở trạng thái chỉnh sửa.
– Ctrl + –: Hiển thị menu xóa ô / hàng / cột.
– Ctrl + Shift + +: Hiển thị menu chèn ô / hàng / cột.
– Shift + F2: Chèn / Chỉnh sửa một ô comment.
– Shift + F10, sau đó M: Xóa comment.
– Alt + F1: Tạo và chèn biểu đồ với dữ liệu trong phạm vi hiện tại.
– F11: Tạo và chèn biểu đồ với dữ liệu trong phạm vi hiện tại trong một sheet biểu đồ riêng biệt.
– Ctrl + K: Chèn một liên kết.
Enter (trong một ô có chứa liên kết): Kích hoạt liên kết.

💝
Ẩn và Hiện các phần tử:
– Ctrl + 9: Ẩn hàng đã chọn.
– Ctrl + Shift + 9: Bỏ ẩn hàng đang ẩn trong vùng lựa chọn chứa hàng đó.
– Ctrl + 0 (số 0): Ẩn cột được chọn.
– Ctrl + Shift + 0 (số 0): Bỏ ẩn cột đang ẩn trong vùng lựa chọn.

💝
Lưu ý: Trong Excel 2010 không có tác dụng, để hiện cột vừa bị ẩn, nhấn: Ctrl + Z.
– Alt + Shift + Mũi tên phải: Nhóm hàng hoặc cột.
– Alt + Shift + mũi tên trái: Bỏ nhóm các hàng hoặc cột.

Bạn cùng tìm hiểu thêm các khóa học excel online tại Edumall để quá trình chinh phục excel thật thành công nhé.

Facebook Comments