3 thư viện Android hữu ích dành cho Developers: Giới thiệu về Android Libraries.

Trong quá trình phát triển ứng dụng Android, chúng ta sử dụng thêm nhiều thư viện Android của bên thứ ba. Một trong số đó rất phổ biến và thường xuyên được sử dụng trong các project Android. Các thư viện Android tuy khác nhau về mục đích nhưng chúng đều rất hữu ích đối với các developer trong quá trình xây dựng ứng dụng vì chúng giúp quá trình làm việc của họ dễ dàng hơn.

Trong blog này, chúng ta sẽ thảo luận về một số thư viện Android rất phổ biến, áp dụng rộng rãi và có thể sử dụng để xây dựng các ứng dụng một cách dễ dàng.

  1. okHttp

10-useful-android-libraries-1

okHttp là một thư viện làm việc rất hiệu quả với giao thức HTTP và có thể hoạt động được khi mạng gặp vấn đề trục trặc. Trong quá trình truyền tải dữ liệu này, nếu kết nối mạng không ổn định, okHttp sẽ phục hồi ngầm dữ liệu từ các kết nối lỗi. Nếu có nhiều địa chỉ IP, thư viện này sẽ lần lượt sử dụng các địa chỉ IP này nếu kết nối ban đầu của bạn bị lỗi hoặc ngắt kết nối.

okHttp hỗ trợ Android 2.3 hoặc các phiên bản cao hơn.

Thư viện okHttp cho phép:

Hỗ trợ chuẩn HTTP/2

⦁ Connection pooling

⦁ Giảm kích thước file download

⦁ Response caching

Link download: https://github.com/square/okhttp

  1. Volley

10-useful-android-libraries-2

Volley là một thư viên HTTP giúp cho việc kết nối mạng của các ứng dụng Android dễ dàng và nhanh chóng. Một số tính năng được cung cấp bởi Volley:

⦁ Tự động đặt lịch các yêu cầu kết nối mạng (network request)

⦁ Hỗ trợ các yêu cầu được ưu tiên

⦁ Hỗ trợ đồng thời kết nối nhiều mạng

⦁ Tùy biến dễ dàng

⦁ Các công cụ soát lỗi và theo dõi

Link download: https://github.com/mcxiaoke/android-volley

  1. Google GSON

10-useful-android-libraries-3

Gson là một thư viện Java cho phép người sử dụng có thể chuyển đổi một đối tượng Java sang JSON. Bạn có thể tham khảo liên kết dưới đây để biết thêm về việc sử dụng Gson trong phát triển Android.Chúng ta chủ yếu sử dụng thư viện JSON bởi vì nó nhẹ và đơn giản hơn so với XML

Link download: https://github.com/google/gson

Trích nguồn: techtalk.

6 Khóa học đang được dân IT truy lùng tại Edumall

 

The form you are trying to view has been unpublished.